Czy warto napisać testament?

prawo spadkowe i testamenty

Jeśli zamierzamy wskazać określone osoby, które będą dziedziczyły nasz majątek – zmieniamy w ten sposób ogólne zasady dziedziczenia określone przez kodeks cywilny – napisanie testamentu staje się wręcz koniecznością. Tylko w ten sposób możemy potwierdzić przyszłe prawo danych osób do rozporządzania nieruchomościami i ruchomościami przez nas pozostawionymi. Testament warto napisać również z innego powodu. Dzięki temu unikniemy przyszłych roszczeń i sporów wewnątrz samej rodziny. Jasny zapis potwierdzony przez notariusza będzie najlepszą podstawą prawną dla zmiany prawa własności i zaoszczędzi spadkobiercom konieczności prowadzenia skomplikowanych spraw o podział majątku.

prawo spadkowe i testamentyBy dowiedzieć się jak działa prawo spadkowe i testamenty – jak je napisać i jak sprawić, by były aktem wiążącym – najlepiej wybrać się po informację do radcy prawnego, adwokata lub notariusza. Oczywiście część informacji można zaleźć również w sieci. Już na wstępie dowiemy się, że istnieją dwie formy testamentów. Jedną z nich jest testament pisany odręcznie, drugą tzw. testament notarialny. Formalnie oba rodzaje testamentów mają taką samą moc prawną. W praktyce jednak testament potwierdzony notarialnie ma większą wartość dla sądu, ponieważ zdecydowanie trudniej go podważyć. Przypadki podważania testamentów to częsta praktyka, zwłaszcza gdy w grę wchodzi znacznych majątek do podziału pomiędzy licznych spadkobierców.

Warto pamiętać, że zapisy w testamencie można zmienić w każdej chwili. Prawo spadkowe przewiduje, że moc prawną mają dokumenty opatrzone najświeższą datą. Oznacza to, że wiążący dla spadkobierców będzie zawsze ostatni testament, nawet jeśli jest to dokument sporządzony własnoręcznie, na przykład jako akt ostatniej woli danej osoby. W takiej sytuacji testament napisany własnoręcznie będzie miał pierwszeństwo nawet przed testamentem spisanym notarialnie (gdy ten jest opatrzony starszą datą).

Spisanie testamentu przecina wszystkie spekulacje związane z dziedziczeniem majątku. W ten sposób najłatwiej zapobiec przyszłym nieporozumieniom czy kłótniom na tle podziału majątku, zwłaszcza gdy jego zasadniczą część stanowi jakaś nieruchomość – dom lub mieszkanie. Wskazanie jednej osoby jako właściciela nieruchomości, to dla niej wielkie ułatwienie (nie będzie musiała spłacać domu/mieszkania pozostałym członkom rodziny, którym część nieruchomości przysługiwałaby według ogólnych zasad dziedziczenia). Skraca również czas procedury przekazania majątku – nie trzeba prowadzić niejednokrotnie długich i skomplikowanych spraw sądowych, związanych z podziałem nieruchomości itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *