Lean, czyli diagnoza i lekarstwo dla Twojej firmy

konferencja lean

Audyty przeprowadzane w firmach zarządzanych w sposób tradycyjny pokazują, że nawet 40% czasu pracy jest poświęcane na czynności, które nie zwiększają jakości produktu końcowego. Zysk, jaki można osiągnąć eliminując te działania jest łatwy do obliczenia. Zaoferowanie klientowi produktu lub usługi o najwyższej jakości przy równoczesnej minimalizacji kosztów produkcji – to istota koncepcji tzw. szczupłego zarządzania, znanej także jako Lean.

Konferencja dotycząca szczupłego zarządzania to najszybszy i najbardziej efektywny sposób na zapoznanie się z kluczowymi aspektami tejże koncepcji. Podczas tego typu wydarzeń, które organizuje się regularnie na całym świecie, kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla oraz ambitni menadżerowie, którym zależy na samodoskonaleniu, poznają nie tylko podstawowe założenia, ale także najświeższe nowinki dotyczące sposobów implementacji Lean. Konferencja jest zatem atrakcyjna zarówno dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę w świecie biznesu, jak i dla doświadczonych przedsiębiorców. W jej ramach odbywają się prelekcje, seminaria i warsztaty o zróżnicowanym profilu, odpowiadającym nie tylko stopniowi zaawansowania uczestników, ale także różnicom pomiędzy branżami produkcyjnymi i usługowymi.

Sedno studiowania Lean nie tkwi w zrozumieniu samej idei, która jest prosta i intuicyjna, ale w umiejętności jej skutecznego wprowadzenia w indywidualną specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa. Podstawowe narzędzia wdrażania tej koncepcji są wprawdzie dość ogólne, niemniej ich prawidłowe zastosowanie (i egzekwowanie) wymagają od menadżera dokładnego planowania, przenikliwości i umiejętnego przewidywania ewentualnych trudności. Najważniejsze jest trafne ustalenie, które etapy działania firmy decydują o wartości produktu końcowego. Dobry menadżer musi umieć odróżnić prawdziwie wartościową aktywność swoich pracowników od marnotrawstwa. Tymczasem to ostatnie może przyjmować przeróżne formy, np.: nadprodukcję, nadmierne przetwarzanie, nadmierny ruch, nadmierny transport, tworzenie zbędnych zapasów (wzrost kosztów magazynowania), niewykorzystywanie w pełni kreatywności pracowników oraz nieporozumienia wynikające z braku jasnego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami. Wychwycenie tych mankamentów jest punktem wyjścia dla prawidłowego wdrożenia narzędzi Lean.

Konferencja pozwala kadrze kierowniczej na wymianę doświadczeń w tym zakresie. Jeżeli trafnie wychwycimy mankamenty działania naszej firmy, wdrożenie właściwych narzędzi naprawczych będzie o wiele łatwiejsze i przyniesie lepsze efekty. Narzędzia tworzące koncepcję szczupłego zarządzania są najskuteczniejsze, kiedy wprowadza się je kompleksowo, niemniej w niektórych branżach nie jest to konieczne. Często zdarza się, że naprawienie jednego lub dwóch trybików sprawia, że cała machina zaczyna działać o wiele sprawniej. Optymalne wprowadzenie Lean owocuje wzrostem satysfakcji klienta (a wobec tego także wzrostem sprzedaży), wzrostem przychodów firmy i jej konkurencyjności na rynku, a także zwiększeniem motywacji samych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *