Przemyślane generowanie efektów – tak! Marketing afiliacyjny

Marketing afiliacyjny

Efekty, efekty i jeszcze raz… efekty. We współczesnym świecie liczy się tylko ten czynnik. Jest on jednocześnie wyznacznikiem sukcesu kampanii reklamowej. Zatem – generujemy efekty!

Czym jest marketing afiliacyjny

Najtreściwiej można stwierdzić, że marketing afiliacyjny jest reklamą opartą na efekcie, czyli tzw. reklamą efekt ościową. Jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy wygenerujemy wcześniej założone cele – efekty. W tym przypadku ważne jest podjęcie konkretnej akcji przez użytkownika Internetu.

Nie wystarczy reklamę zobaczyć, trzeba dodatkowo wykonać jakiś ruch, jakim może być wejście na stronę i wypełnienie formularza lub zakup danego produktu. W tym złożonym procesie marketingu afiliacyjnego, reklamodawca płaci za efekt, czyli za pozyskanie potencjalnych klientów (leadów), zdobytych przez Internet. Sytuacja różni się od tradycyjnej i dotychczas stosowanej, gdzie klient-reklamodawca płacił za display, czyli wyświetlenie danej reklamy. Niestety samo jej pokazanie się klientowi jest niewystarczające i jakże trudne do określenia, nie mówiąc o przeliczeniu efektywności!

Programy afiliacyjne

Marketing afiliacyjny to także doskonały i skuteczny kanał służący pozyskiwaniu klientów oraz założonych i wymaganych efektów. Ażeby jednak wszystko działało jak należy, wydawca musi zostać przez klienta odpowiednio nagrodzony, a klient musi otrzymać rzetelne, doskonale przygotowane materiały – kreacje graficzne i świetny landing page, czyli stronę docelową klienta. Dopiero połączenie tych elementów otwiera klientowi, ale i pośrednio wydawcy, drogę do reklamowego sukcesu.

Rola reklamodawcy

Reklamodawca w marketingu zyskał silną pozycję. Stał się tu podmiotem, który prowadzi działania marketingowe mające na celu osiągnąć wcześniej założone efekty. Są one definiowane są na początku procesu reklamowego z wydawcą Internetu, a następnie sukcesywnie realizowane. W przypadku marketingu afiliacyjnego, reklamodawca przenosi na wydawcę sporą część odpowiedzialności za powodzenie kampanii reklamowej – za jej skuteczność w sieci oraz za uzyskane efekty.

Wydawca – partner w marketingu afiliacyjnym

Wydawca to krótko mówiąc afiliant, a inaczej – właściciel bloga lub serwisu internetowego. Wyświetla on w posiadanych przez siebie kanałach i stronach internetowych reklamę lub linki tekstowe reklamowe klienta. W kolejnym kroku kieruje on osoby korzystające z Internetu na strony reklamodawcy, czyli na jego landing page.

W tym procesie internauci są jednocześnie zachęcani do ruchu w postaci wypełnienia formularza lub dokonania zakupu reklamowanego produktu. Wydawca – afiliant otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem stworzonej sieci afiliacyjnej; brane są w tym przypadku pod uwagę osiągnięte efekty, które wcześniej zostały założone, a następnie wygenerowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *