Skąd się wzięło Twoje imię ?

Czy kiedyś zastanawiałeś się skąd wzięło się twoje imię i co ono oznacza? Obecnie możesz się już tego dowiedzieć, gdyż istnieje dział nauki, która zajmuje się interpretacją imion.

Imiona jakie znane są na gruncie polskim, mają bardzo zróżnicowane korzenie.

Sięgają nie tylko kontynentu europejskiego ale także i innych np. półwyspu arabskiego. Dawne kontakty międzykulturowe, handlowe spowodowały, że imiona a także inne słowa zostały zapożyczane z zagranicy. Znaczenie na rozwój dziejów imion ma także religia chrześcijańska, która przyniosła ze sobą nowe imiona.

Wcześniej pogańskie imiona pochodziły od nazw potocznych, codziennych i skojarzeń. Najwięcej imion to imiona pochodzące z języka łacińskiego, greckiego i angielskiego.

Imiona hebrajskie to typowo imiona pochodzące z Biblii.

W pierwszy latach kiedy pojawiły się imiona chrześcijańskie, w licznych przypadkach imię chrześcijańskie było nadawane na chrzcie dziecka i funkcjonowało wraz z pierwotnym imieniem pochodzenia słowiańskiego. Ponadto pewne imiona pojawiały się w Polsce za pośrednictwem języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, który był językiem liturgicznym chrześcijan obrządku słowiańskiego. W XX wieku miał miejsce ogromny napływ imiona z Europy zachodniej – głównie z języka angielskiego i niemieckiego.

Współcześnie wiemy już, iż imię oddziałuje na człowieka jaki je nosi. Kryje ono za sobą zbiór cech charakteru.

Na imię ma wpływ znak zodiaku oraz żywioł.

Ponadto także liczba od 1-9 którą przypisuje się do każdego z imion. Na jakiej postawie powstaje ta liczba? Sumujemy cyfry przyporządkowane literom imienia. Następnie skracamy liczbę która nam powstaje. Nie skracamy liczby jedenaście oraz dwadzieścia dwa. Wielu ludzi nie wierzy w powiązanie imienia z jego znaczeniem. Nieraz określa się to jako zabobon. Jednak jednocześnie spora grupa ludzi przekonała się o zasadności tej teorii. Nieodpowiednie dobranie imienia może mieć ujemne skutki w przyszłym życiu dziecka m.in. może zachwiać poczucie wartości i ogólne zaradność. Warto dowiedzieć się czegoś o imionach jakie potencjalnie chcemy nadać dziecku. Z pośród nich wybierzmy jedno najbardziej adekwatne. Nie ryzykuj przyszłości twojego dziecka.

Więcej na temat pochodzenia imion oraz ich znaczenia znajdziesz na:
www.znaczenie-imion.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *