Dla wielu innowiercy….

Bardzo mało osób wie, że popularny związek wyznaniowy, który nazywamy potocznie „Świadkami Jehowy”, ma nieco szerszą nazwę. Pełna nazwa tego stowarzyszenia brzmi „Chrześcijański zbór Świadków Jehowy”. W ujęciu socjologicznym jest to sekta, która w swoje szeregi przyjmuje każdą, nowo nawróconą osobę. Nowi członkowie zobowiązują się głosić słowo oparte na przeświadczeniu o tym, iż Armagedon jest blisko. Wracając do historii popularnych „Świadków Jehowy”, jest to organizacja założona w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w stanie Pensylwania. Opiera się na nurcie badaczy Pisma Świętego, którzy odkrywają prawdę na nowo i postanawiają ją głosić. Za ojca tego ruchu uważa się Charlesa T. Russela, amerykańskiego kaznodzieję, który żył w Pittsburghu w stanie Pensylwania na przełomie wieków XVIII i XIX, nurt badaczy rozwinął się na ogromną skalę. Aktualnie „Chrześcijański zbór Świadków Jehowy” posiada około siedmiu milionów członków na całym świecie. Warto także zaznaczyć, że po śmierci Charlesa T. Russella, nurt badaczy okazał wielką niespójność, część z jego zwolenników uważała się bowiem za prawdziwych wyznawców słów, które głosił Russell i odrzuciła jego następcę, którego wybrało stowarzyszenie. Powstały wówczas różne niezależne związki wyznaniowe, które nie osiągnęły nigdy takiej popularności, jak ten wyżej opisywany. Swój kult Świadkowie Jehowy celebrują w tak zwanych Salach Królestwa, ponadto starają się ewangelizować ludzi, z którymi żyją w społeczeństwie. Niestety, głoszone przez nich teorie spotykają się z dezaprobatą lokalnej społeczności.

Adwentyści dnia siódmego.

Wśród wielu odłamów religijnych na pewno jednym z ciekawszych jest adwentyzm dnia siódmego, która to doktryna religijna jest wyznawana przez niektóre kościoły protestanckie. Został założony za sprawą amerykańskiej prorokini Ellen G. White, założycielki tego kościoła w XIX wieku. Wydała ona wiele pism o tematyce chrześcijańskiej, które są traktowane jako pomocnicze do Pisma świętego, jedynej reguły wiary. Biblia jest dla wyznawców adwentyzmu dnia siódmego jedyną prawdą, według której powinny się opierać wszelkie wyznania i praktyki religijne. Książki Ellen G. White są uznawane przez nich zaś jako napisane przez samego Boga z ręki autorki. Kościół ten wyznaje wiarę w jedynego Boga i powtórne przyjście na świat Jezusa, uznają oni świętość soboty, wierzą w aktualność dekalogu, i odrzucają koncepcję nieśmiertelności duszy, która to zasada nazywa się kondycjonalizmem. Zakłada ona, że dusza ludzka jest śmiertelna, nieśmiertelności zaś udziela jej dopiero sam Bóg w momencie swojego zmartwychwstania. Kościół wywodzi się z grona denominacji protestanckich w wyniku przebudzenia adwentowego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *