Dwie główne religie świata.

Judaizm.

Niektóre narody czują się w jakiś sposób narodami wybranymi, tak jest na przykład z Izraelem, który od zarania dziejów pielęgnuje swoją wiarę, czyli judaizm. Jest to religia monoteistyczna, czyli posiadająca tylko i wyłącznie jednego boga, który w tym wypadku jest bytem niematerialnym, a co za tym idzie – bezcielesnym oraz oczywiście wiecznym. W filozofii religii judaistycznej, stwórca jest nie tylko odpowiedzialny za stworzenie świata, pełni także rolę opiekuna bądź nadzorcy. W myśl dogmatów religii judaistycznej, bóg zawarł z ludem Izraela przymierze, które polegało na tym, iż tenże lud ma przestrzegać jego zasad. W myśl tej teorii, Izrael staje się narodem wybranym. Religia narodowa Żydów jest jedną z największych grup wyznaniowych na świecie. W samym Izraelu odnotowano około pięciu milionów wiernych, natomiast w Stanach Zjednoczonych liczba ta sięga sześciu milionów. Wyznanie mojżeszowe zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla Żydów. Świętą księgą, z jakiej korzystają wyznawcy judaizmu, jest tak zwany Stary Testament, jednak kluczową rolę w nauce żydowskiej przypisuje się Talmudowi, w którym spisane są zasady postępowania w życiu na ziemi. Żydzi modlą się nie w kościołach, a w synagogach, jest to zasadnicza różnica, co także zauważamy w obrządku religijnym. Chrzest w religii żydowskiej związany jest z obrzezaniem chłopców, jednak reformowani rabini dopuszczają także możliwość nadania imienia dziecku bez tego staromodnego rytuału, który pozostawia ślady do końca życia na ziemi.

Islam.

Jest to bardzo zwarta struktura wyznawców wiary. Podobnie jak w chrześcijaństwie, wyznawcy islamu wierzą w jednego boga, którego przesłanie jest jedyne i niepodważalne. Święta księga islamu to Koran, miał powstać w latach życia proroka Mahometa, czyli między 610-632 r. Według wyznawców tej religii, treść księgi przygotował sam Allah – czyli bóg jedyny – w języku arabskim. Koran składa się ze 113 sur, które są po prostu rozdziałami tej świętej dla wyznawców islamu księgi. Podstawę islamu tworzy pięć obligatoryjnych zasad oraz obowiązków, których należy przestrzegać i wykonywać w ciągu życia. Do jednego z obowiązków zalicza się przymusową pielgrzymkę do Mekki, którą przynajmniej raz w życiu musi odbyć każdy wyznawca islamu, w innym wypadku nie może nawet marzyć o zbawieniu. Kolejnym, arcyważnym obowiązkiem wyznawcy arabskiej religii jest jałmużna na rzecz ubogich, jednak nie jest podane, jaka ma być jej wysokość i co w przypadku, gdy ktoś sam jest ubogi. Do kolejnych obowiązków wyznawcy islamu należy codzienna, pięciokrotna modlitwa, kierowana w stronę Mekki. Miejsce kultu islamistów, to świątynia zwana Meczetem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *