Religie dalekiego wschodu.

Buddyzm jest systemem filozoficzno- etycznym, który umożliwia poznanie istoty życia i osiągnąć „oświecenie”. Tradycja buddyjska liczy ponad 2 tysiąclecia i  zgromadziła już spore zasoby doświadczenia, z których można korzystać. Twórcą głównych założeń był Siddhārtha Gautama żyjący ok. 560- 480 roku p.n.e. Był synem księcia z rodu Śākyów, czyli władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Pominiecie istoty Boga stwórcy powoduje, że nie uważa się go często za religię. Jednak sami buddyści mają przeciwne zdanie. Podstawowymi założeniami  buddyzmu są:  nic na świecie nie jest stałe lub  tylko niezmienne, działania ludzkie pociągają za sobą skutki, każda sytuacja jest zmienna. Buddyzm naucza przede wszystkim medytacji, przez jaką można wcielić w życie nauki. Na całym świecie istniej ponad 350 mln buddystów. Sam wyraz „budda” oznacza „przebudzony”. Taki przydomek przybrał właśnie Siddhārtha Gautama. Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu, Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia, Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia  oraz Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia. „Cztery Szlachetne Prawdy” w połączeniu ze  „Szlachetną Ośmioraką Ścieżką” stanowią esencję nauki buddyjskiej. Na ścieżkę tą składa się: Słuszny pogląd, Słuszne myślenie, Słuszne słowo,  Słuszny czyn, Słuszne zarobkowanie, Słuszne dążenie do oświecenia, Słuszne  skupienie oraz Słuszna medytacja.

Kaodaizm jest to religia wietnamska, opierająca się na wierze w objawienie się boga „Cao Dai”, którego jako pierwszy doznał Ngo Van Chieu w 1926 roku podczas seansu spirytystycznego. Religia ta stanowi połączenie wielu elementów innych religii m.in. wschodnich (taoizm, buddyzm, konfucjanizm, islam, spirytyzm, dżinizm), a także chrześcijaństwa. Spirytyzm objawia się tutaj jako wiara w istnienie duchów zmarłych ludzi. Poza Wietnamem swoich wyznawców ma również we Francji i Stanach Zjednoczonych. Całościowo ma  ona około ponad 2,5 mln wyznawców. Symbolem boga jest tutaj trójkąt z okiem w jego środku. Kaodaizm postuluje  przede wszystkim braterstwo ludów i wiarę w reinkarnację oraz etyczny nakaz poszanowania życia. Hierarchia kościelna podobna jest do katolickiej, z tym że kapłanów nie obowiązuje celibat. Szokującym jest to, iż do godności kościelnych mają prawo też kobiety. Na czele kościoła kaodaistycznego stoi papież, a po nim tzw. cenzor.  Jedynie tych funkcji nie mogą sprawować kobiety. Wyznawcy mówią: „judaizm był pąkiem, chrześcijaństwo – kwiatem, zaś kaodaizm jest owocem”. Kościół kaodaistyczny jest tolerowany przez władze państwowe. Wśród świętych pojawiają się postacie takie jak np. Jezus Chrystus, Budda, Joanna D`arc i Charlie  Chaplin. Kaodaizm jest trzecią pod względem wielkości religią w Wietnamie, zaraz po buddyzmie i rzymskim-katolicyzmie. W okresie swojego największego rozkwitu –lata 60. walczył o przewagę z katolicyzmem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *