Czym są metody pracy, jak można je wdrożyć?

twi

twiKażdy teoretyk potrafi wymienić co najmniej kilka metod i technik, które w firmie można stosować. Niestety, jak doświadczenie pokazuje, od teorii do praktyki droga daleka. Tymczasem pojawia się coraz więcej artykułów, których celem jest przekonanie kadry zarządzającej, właścicieli do wdrażania poszczególnych metod. Jako przykład możemy podać twi.

TWI Metody Pracy, to technika, która uczy metodycznego podejścia do usprawniania procesów. Program ten posiada bardzo klarowną strukturę, dzięki czemu pozwala, w krótkim czasie, na rozwinięcie u przełożonych kluczowych kompetencji. Tym samym program przyczynia się do zwiększenia skuteczności zarządzania. Metoda ta jest opisana w wielu kluczowych artykułów, jest polecana przez wielu specjalistów. Warto, poszukując odpowiedniej metody, przyjrzeć się również twi. Znajdziemy w niej odpowiedzi na szereg pytań. Jest to metoda, którą stosować można w dużych przedsiębiorstwach, przede wszystkim produkcyjnych. Zatrudniających pracowników na wielu szczeblach organizacyjnych.

Najpierw jednak trzeba szerzej przyjrzeć się podejściu Lean Management. Od przełożonego wymaga się posiadania kompetencji, takich jak wiedza na temat wykonywanej pracy, wiedza o kompetencjach i zakresie odpowiedzialności w organizacji, umiejętność właściwego instruowania podwładnych, umiejętność doskonalenia metod pracy, umiejętność przewodzenia. Oczywiście najłatwiej jest z pierwszymi z listy warunkami, bowiem wiedza przyswajana jest automatycznie, wraz z doświadczeniem nabywanym w pracy. Co więcej, metoda TWI, to szereg dodatkowych informacji i instrukcji dla osób na każdym stanowisku. Na przykład instrukcje powinny być pisane przez osoby, które odpowiadają za wykonywanie danej pracy na co dzień. Do tej pory, zazwyczaj, instrukcje pisą inżynierowie. Widać to także na szkoleniach. Tradycyjnie, na szkoleniach, pracownicy dostają informację „co” i „jak” powinno być zrobione. Tymczasem metoda TWI mówi także, „dlaczego” dana czynność powinna być zrealizowana. Dzięki temu pracownik nie otrzymuje informacji na zasadzie „bo tak ma być”, „bo takie są standardy” itp. TWI jest nastawione na ułatwianie pracy, czyli poprawa ergonomii i bezpieczeństwa, w konsekwencji zwiększenie efektywności.

Ważnym aspektem jest łatwość uczenia się metody TWI. Każdy człowiek jest w stanie się jej nauczyć w ciągu 1-2 dni. Potem samodzielnie przećwiczyć, utrwalając informacje. W kolejnym etapie, każdy może tę metodę wprowadzić w życie. Jest to ważne, bowiem metoda twi przynosi ogromne korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *