Zmiany w przepisach finansowych.

Przepisy prawa powinny ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, oraz stać na straży interesów przedsiębiorców. Powinny zostać stworzone takie warunki, w których zarówno założenie firmy, jak i jej przyszły rozwój nie były w żaden sposób ograniczone. Niestety bardzo często okazuje się, że konieczność dopełnienia wielu formalności, wypełniania bardzo podobnych dokumentów oraz przestrzegania określonych terminów sprawia, że wiele osób uważa prowadzenie firmy za bardzo duży wysiłek. Jest to jednocześnie najważniejszy powód, dla którego przedsiębiorcy dążą do wprowadzenia korzystnych dla nich regulacji prawnych. Starają się wpłynąć w taki sposób na organy legislacyjne, aby to ich racje zostały uwzględnione, aby to ich interesy były jak najlepiej chronione zapisami prawa. Zapominają tym samym, że każde zmiany w tym zakresie wpływają również na ich pracowników, a tym samym mogą się przełożyć na to, jak będzie funkcjonować ich firma. Z tego też względu wprowadzenie poszczególnych zmian w przepisach prawnych, zawsze odbywa się po wcześniejszym przeprowadzeniu między innymi konsultacji społecznych, uzyskaniu opinii prawników, oraz przeprowadzeniu odpowiednich procedur.

Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że zmiany są potrzebne, chociażby ze względu na zmieniające się warunki na światowych rynkach. Przepisy prawa muszą zachęcać zagranicznych inwestorów, do inwestowania w naszym kraju, muszą być dla nich przyjazne. W tym właśnie kierunku powinny podążać kolejne zmiany, jakie są wprowadzane w przepisach prawnych. Przedsiębiorcy krajowi oraz zagraniczni muszą wykazywać nimi zainteresowanie, muszą mieć poczucie, że zgłaszane przez nich postulaty również są brane pod uwagę. Przede wszystkim jednak właściciele firm muszą mieć pewność, że zainwestowane przez nich środki finansowe nie zostaną stracone w wyniku błędnych decyzji urzędników, niejasnych przepisów prawa, czy niewypełnieniem wszystkich wymaganych przez prawo dokumentów. Inwestorzy muszą mieć świadomość tego, prowadzenie swoich interesów w danym kraju jest w pełni bezpieczne. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, aby wprowadzać jak najbardziej korzystne rozwiązania prawne, które zapewnią jednak tak zwaną zdrową konkurencję, oraz umożliwią swobodny rozwój firmy. Przedsiębiorca musi mieć pewność, że jego sytuacja nie ulegnie zmianie w wyniku dowolnej interpretacji przepisów prawa, a w razie pojawienia się problemów zawsze będzie mógł liczyć na pomoc odpowiednich instytucji, które pomogą mu w znalezieniu najbardziej korzystnego rozwiązania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *