Czy kosmetyk może być niebezpieczny?

ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Zgodnie z prawem ocenę bezpieczeństwa musi przejść każdy kosmetyk, który trafia do obrotu masowego. Firma produkująca bierze na siebie odpowiedzialność za dany wyrób, a każdy kosmetyk, który trafia w twoje ręce, musi zostać zaakceptowany podczas oceny bezpieczeństwa.

 

Jak stwierdzić, czy kosmetyk jest w pełni bezpieczny dla konsumentów?

Bezpieczeństwo produktu sprawdza się na podstawie wieloetapowego procesu badań, nad którym czuwa Safety Assessor – osoba uprawniona do wystawienia końcowej opinii na temat kosmetyku. Raport będący wynikiem wcześniejszych analiz jest częścią dokumentacji i podlega kontroli przez organy nadzoru. Celem analizy jest ocenienie, czy kosmetyk jest w pełni bezpieczny w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku krok po kroku:

  1. Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa – polega na sprawdzeniu, czy produkt nie zawiera substancji niedozwolonych.
  2. Ocena toksykologiczna składników kosmetyku – dokładne sprawdzenie każdego składnika pod kątem toksykologicznym (sprawdzenie, czy składniki nie mają właściwości rakotwórczych, mutogennych itp.)
  3. Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia – wyliczenie, ile kosmetyku dziennie można zastosować na skórę.
  4. Ocena ryzyka dla składników kosmetyku – ocena bezpieczeństwa każdego składnika osobno (to najważniejszy i kluczowy etap badań).
  5. Ocena wyników badań gotowego kosmetyku – ocena bezpieczeństwa gotowego produktu, jakości mikrobiologicznej, dermatologicznej oraz stabilności produktu.
  6. Ocena przypadków niepożądanego działania – sprawdzenie ewentualnych działań niepożądanych, np. uczuleń na niektóre składniki.
  7. Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku – przygotowanie rozumowania naukowego oraz oświadczenia, że kosmetyk jest bezpieczny.

W Unii Europejskiej funkcjonuje dwupoziomowy system oceny bezpieczeństwa kosmetyku. Podczas pierwszego sprawdza się bezpieczeństwo każdego ze składników, podczas drugiego ocenia się już gotowy produkt. Komisja Europejska czuwa nad bezpieczeństwem składników kosmetycznych. Wraz z postępem nauki wiadomo o nich coraz więcej. Dlatego ważne jest, by ocenę przeprowadzał wykwalifikowany Safety Assessor, który zna przepisy prawa kosmetycznego oraz aktualne informacje na temat danej substancji.

Tak drobiazgowa i rygorystyczna procedura zapewnia dokładną ocenę bezpieczeństwa i gwarancję, że produkt, który jest w sprzedaży nie zagraża zdrowiu i życiu konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *