„Umowy śmieciowe”

Ogólny podział umów związanych z wykonywaną pracą wygląda następująco: umowę o pracę na czas nieokreślony, umowy terminowe oraz umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Te ostatnie nazywane są często „umowami śmieciowymi”.  Są one po pierwsze najmniej trwałe i łatwe w wypowiedzeniu (niemal natychmiastowym). W tego typu umowach mamy także brak świadczeń socjalnych, czyli wszelkiego rodzaju ubezpieczeń. Ze statystyk z 2011 roku wynika, że na takie właśnie umowy pracuje 60% młodych ludzi. Stan tymczasowości oznacza brak poczucia bezpieczeństwa. Pracując na takie umowy nie ma możliwości otrzymania kredytu ani rat. Grupa osób zatrudnianych w taki sposób jest już na obszarze całej Europy tak duża, że można powiedzieć, iż zaczyna tworzyć „nową klasę społeczną”. Zasilają ją również osoby pracujące, lecz mało zarabiające, chcące sobie dorobić do tego co mają. Poza młodymi, często trafiają do niej również osoby około 50 roku życia, którzy wypadli z rynku pracy, a do emerytury im jeszcze daleko.

Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło jest najbardziej korzystna z punktu widzenia podatku, jeżeli wykonujesz działalność twórczą lub związaną z swoistymi prawami autorskimi, określane przez prawo po prostu jako „dzieło”. W taki sposób rozliczają się najczęściej dziennikarze, copywriterzy, artyści i inni. Wszystkie tego typu umowy mają ogromną zaletę: koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% przychodu np. przy zarobku 1000 zł, zapłacisz tylko od sumy 500 zł.

Innym atutem umowy o dzieło jest brak odprowadzania składki ZUS, stąd  z reguły wyższe wynagrodzenie. Podpisując taka umowę zobowiązujesz się tylko wyłącznie do wykonania określonego „dzieła”. Jest nazywana też „umową rezultatu”. Dla niektórych, minusem takiej umowy jest brak świadczeń socjalnych, czyli wszelkiego rodzaju ubezpieczeń np. chorobowych. Ważne jest, że w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy, zatrudniony na podstawie takiej umowy odpowiada bez ograniczeń kwotowych w każdym przypadku.

 Umowa zlecenie.

Tego rodzaju umowy polegają na tym, iż przyjmujący „zlecenie” zobowiązuje się do wykonywania danych czynności na korzyść zamawiającego zleceniodawcy. W zależności od ustaleń stron może być umową odpłatną, jak i nieodpłatną. Taka umowa może być jak najbardziej wypowiedziana.  Wtedy strona, która wypowiedziała umowę w zależności, czy jest to zleceniobiorca, czy zleceniodawca, odpowiada przed drugą stroną za szkodę (przyjmujący zlecenie), lub powinien zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki oraz w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia (zleceniodawca).

Różnica między umową zlecenia a umową o dzieło jest taka, że ta pierwsza jest umową starannego działania a druga umową rezultatu. Wynagrodzenie w przypadku zlecenia uzyskuje się za określone działanie, nie za jego rezultat –dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *